Voeding bij Paarden


Paard die eet

Vertering maag en dunne darm lijkt veel op die van een alleseter, terwijl bouw en functie van het caucum en colon meer overeenkomsten vertonen met die van herkauwers.

Speeksel maakt voedsel gladder, kan gemakkelijker keelholte en oesophagus passeren. Zorgt voor goede pH voedselbrok en maakt week waardoor bact. En maagsap in de maag beter het voedsel kunnen binnendringen.
40-50liter speeksel per dag.

Maag van het paard:

Eenmagig, naar verhouding klein: 18 liter, 2/3 benut.
Eerste deel van de maag ( fundus) bevat bacterien die beginnen met de afbraak van de “ overige koolhydraten” hierbij ontstaat melkzuur waardoor pH daalt.
In tweede deel ( corpus) begint ( o.i.v. trypsine) de afbraak van eiwitten. Secretie maagsap/ zoutzuur→ pH daalt nog verder tot 2,6.

Voedsel dat eerst binnenkomt ligt onderop.

Zeer belangrijk dat zoutzuur goed kan binnendringen in maaginhoud. Bact. Uit buitenwereld en fundus moeten gedood worden. Anders gaat melkzuurvorming door tot in darm→ koliek. Bij te grote voedselopname ineens, zal passage door de maag te snel verlopen en zullen bacterien aan de werking van het zoutzuur ontsnappen. Ook stress kan verminderde maagsapproductie t.g hebben.
Pas in laatste deel van de maag ( pars pylorica) vindt door samentrekking van de maagwand een echte mening van de maaginhoud plaats.

Gemiddeld blijft voer 3-9u in de maag.

Dunne darm:

toevoeging enzymen uit pancreas en galsap uit lever. Ruwe celstoffractie passeert onveranderd de dunne darm. Kauwen zorgt dat celinhoud beschikbaar komt voor vertering.
Lang: 16-24m, inhoud 64liter, voedsel verblijft kort : 5-6uur.

De blinde en dikke darm:

sterk ontwikkeld. Inhoud caecum 30-35liter. Colon 6-8 meter, inhoud 100liter.

In de blinde darm:

15-20 uur n dikke darm : 18-24uur.

Endeldarm:

laatste deel dikke darm en in endeldarm wateropname. Bevat voer weinig voedingsvezel dan bevat mest te weinig water en is slecht gebald.

Calcium/ fosor = 1,5/2,0 teveel fosfor →ontkalking beenderen.

Paarden die eten

Behoefte aan Na en Cl in de gaten houden:

1)     Het verlies van Na en Cl kan bij het paard aanzienlijk zijn door zweten. Ook melk bevat veel zout , dus vraagt de NaCl voorziening van zogende merries speciale aandacht.

2)     Gras, hooi en granen bevatten te weinig Na. Kan aangevuld worden door een liksteen.

Vitaminen:

A: Rantsoen dat voornamelijk uit hooi en graan bestaat, bevat onvoldoende caroteen/ vit A dus wortelen voeren.

D:  voor goed skelet en in conditie houden beenderen. Zit in hooi.

E: aanvulling alleen nodig als veel oud hooi word gevoerd of geplette haver.

K: nooit tekort alleen bij opname kruiden  met anti-vitamine dicumarol.

B- vit voor planteneters zijn geen vitaminen → riskante conclusie →de vit worden voornamelijk gevormd in dikke darm gedeelte, terwijl darm uitsluitend voedingsstoffen kan opnemen in dunne darm gedeelte.
Alle B-vit verlaten lichaam met mest.  Vit B gehalte van plantenvoeding is laag.

H: biotine, hoornkwaliteit hoef verbeteren.

C : kan bij stress tekort schieten.

Waterbehoefte paard:

Volwassen paard lichte arbeid: 30-40L per dag
Volwassen paard zware arbeid: 60-80L per dag
Lacterende merrie: 40-60 L per dag
Veulen: 10-15L per dag

Indeling voedermiddelen paard:

 • Ruwvoeders ( vers of gedroogd), gehalte aan slecht verteerbare bestanddelen grootst.
 • Enkelvoudige voeders ( granen, bonen)
 • Samengestelde voeders ( mengvoer, slobber)

Kwaliteit en kwantiteit worden constant beïnvloed door :

 • Bodem en grondsoort
 • Bemesting ( hoe zwaarder bemest des te meer water en minder structuur)
 • Klimaat
 • Botanische samenstelling
 • Seizoen
 • Leeftijd zode
 • Gebruik van de weide

In principe heeft een paard dat geen arbeid verricht voldoende aan een gevarieerd grasland. Worden van het paard prestaties verlangd, dan is dat zeker niet het geval. Toevoeging mineralen en vitamine rijk krachtvoer is dan noodzakelijk.

Goed hooi is belangrijk voor een paard:

 • D.s. gehalte van minstens 80%
 • Is in korte tijd gedroogd
 • Ruikt fris, geurig en wordt graag gegeten
 • Bevat weinig zand en andere verontreinigingen
 • Bevat geen giftige planten

Voordroogkuil: d.s. van 40-60%. Word snel en goed ingekuild. Blijft nodig om de baal binnen korte tijd op te voeren.

Grasbrok: nadeel is dat het veel water kan opnemen en sterk opzwelt. En kan slokdarmverstopping geven.

Let op bij snijmais:

 • Rijk aan alles, behalve energie.
 • Weinig structuur dus kan verveling optreden doordat het snel op is.
 • Paarden kunnen 10-15kg per dag verwerken, als energiebehoefte niet overeenkomt dan word paard te vet.

Eiwitgehalte paard: 10-12%. Lacterende merrie en jonge dieren 15%. Kalk en fosfor 9 en 6 gram per kg voer.

Slobber/ Mash = afwijkende vorm krachtvoer. Licht laxerend en eetlustopwekkend.

Meisje die paard eten geeft

Het voeren van je paard

Minimaal 4x per etmaal.
Om ervoor te zorgen dat het paard zo lang mogelijk doet over het opnemen van het ruwvoer, geven we eerst het krachtvoer en daarna het ruwvoer.
Geen snelle veranderingen in het voer. Ook snelle veranderingen in het voerniveau moeten vermeden worden.
Plotselinge verhoging van eiwitten of koolhydraten kunnen makkelijk hoefbevangenheid veroorzaken.

Omdat veel merries in een (te) goede conditie verkeren, kan de drachtigheidstoeslag  vaak achterwege blijven.

Biest bevat antistoffen, drijft darmpek af en heeft een goede voedingswaarde.

Voor productie van 3kg melk, 1 kg krachtvoer nodig.
Hoogtepunt productie ( einde 2de lactatiemaand) 6-7 kg krachtvoer. Rantsoen kan bestaan uit 6-8kg hooi en 7-9  kg krachtvoer.
Veulen op leeftijd van 4-6 wk bij voeren.

Op tijdstip van spenen moet veulen 2-3kg krachtvoer willen opnemen.

Het rantsoen van de merrie zal sterk beperkt moeten worden: hooi en hoogstens een zeer kleine hoeveelheid krachtvoer. Dit zal opdrogen van de uier bevorderen.

Is het weer goed en is er nog voldoende gras dan zal geen groeivertraging optreden; wel bij slechte weersomstandigheden.

Indien veulen na het spenen wordt opgestald rantsoen: 3-4kg hooi en 3-4 kg brok.

Klik om te beoordelen
[Totaal: 10 Gemiddelde: 4.4]
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *